Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Q-SORT Funkcjonowania Społecznego (QFS)
Autor (autorzy) Bogdan Wojciszke i Ryszard Pieńkowski
Materiały źródłowe Wojciszke, B., Pieńkowski, R. (1985). Q-sort funkcjonowania społecznego (QFS) – prezentacja narzędzia i przykłady jego zastosowań. Przegląd Psychologiczny, 28, 527-544.
Mierzony konstrukt QFS jest narzędziem mierzącym samoakceptację i samoocenę ograniczoną do funkcjonowania w kontaktach interpersonalnych.
Opis narzędzia Zadaniem badanego jest rozsortowanie wszystkich 60 pozycji QFS (każda wypisana jest na odrębnej kartce) na 11 kategorii, według stopnia, w jakim pozycje te opisują go. Wskaźnik samoakceptacji uzyskiwany jest poprzez dwukrotny samoopis: według kryterium „taki nie jestem – taki jestem” i drugi raz według kryterium „taki nie chciałbym być – taki chciałbym być”. Samoakceptacja mierzona QFS koreluje istotnie z samoakceptacją mierzoną Rep-testem, zaś samoocena mierzona za pomocą QFS nie koreluje z samooceną mierzoną za pomocą Rep-testu. Interkorelacje wskaźników wewnątrz tego samego narzędzia są wyższe od korelacji między narzędziami, a wskaźniki samooceny z QFS: WS1, WS2 i WS3, mniej więcej jednakowo korelują z samoakceptacją mierzoną Rep-testem oraz jedynie WS1 koreluje istotnie z samoakceptacją mierzoną Rep-testem.
Zastosowanie narzędzia QFS może być wykorzystywany zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i badaniach naukowych, do pomiaru samoakceptacji i samooceny ograniczonej do funkcjonowania w kontaktach interpersonalnych. Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania: około 30 minut. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Arkusz narzędzia