Zrewidowana Skala Wpływu Zdarzeń

Więcej szczegółów na temat tej metody dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Autor (autorzy) polskiej adaptacji Zygfryd Juczyński i Nina Ogińska-Bulik
Autor (autorzy) Daniel Weiss i Charles Marmar
Materiały źródłowe Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2009). Pomiar zaburzeń po stresie traumatycznym – polska wersja Zrewidowanej Skali Wpływu Zdarzeń. Psychiatria, 6(1), 15-25.
Zastosowanie narzędzia Zrewidowana Skala Wpływu Zdarzeń może być wykorzystywana zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i badaniach naukowych, do pomiaru PTSD.