Kwestionariusz przekonań politycznych

Więcej szczegółów na temat tej metody dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Autor (autorzy) Bogdan Wojciszke
Materiały źródłowe Czarnek, G., Dragon, P., Szwed, P., & Wojciszke, B. (2017). Kwestionariusz przekonań politycznych: własności psychometryczne. Psychologia Społeczna, 41, 205–222. doi: 10.7366/1896180020174108
Zastosowanie narzędzia Kwestionariusz można stosować w badaniach naukowych. Własności psychometryczne kwestionariusza zostały opisane w artykule (patrz materiały źródłowe).