Procedura testowania skryptów emocji samoświadomościowych

Więcej szczegółów na temat tej metody dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Autor (autorzy) procedury Barnaba Danieluk
Materiały źródłowe Danieluk, B. (2013). Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie. Psychologia społeczna, 3(26), 302-321.
Materiały niezbędne do zastosowania procedury Odrębne pomieszczenie, komputer PC z zainstalowanym programem do prezentacji bodźców i rejestrowania reakcji (np. E-Prime, SuperLab), opcjonalnie dedykowana do programu klawiatura 7-klawiszowa. W załączniku znajdują się spakowane plansze w formacie BMP, osobno wersja dla kobiet i mężczyzn.
Opis procedury Badanie ma charakter indywidualny, procedura ma osobną wersję dla kobiet i mężczyzn. Badanym na ekranie komputera prezentowane są w losowej kolejności 4 hipotetyczne sytuacje – historyjki opisujące człowieka w sytuacji prototypowej dla emocji: wstydu, poczucia winy, zakłopotania oraz sytuacji neutralnej. Badany po zapoznaniu się z każdym ze scenariuszy proszony jest o ustosunkowanie się do stwierdzeń dotyczących aspektu poznawczego, behawioralnego oraz afektywnego opisywanych sytuacji.
Obszar zastosowania procedury Hipotezy dotyczące aspektów poznawczych (autoatrybucje, atrybucja zewnętrzna, rodzaj zaangażowania Ja), behawioralnych (dążenie-unikanie, gotowość do naprawy sytuacji – restytucji) oraz emocjonalnych (etykietowanie emocji, siła afektu) skryptów emocji samoświadomościowych (wstyd, poczucie winy i zakłopotanie)